----------------------------------------------------------------------------

 

Vänern Försäljning AB grundades år 2000 i Skara, Västra Götaland.

Företaget blev det första i Sveriges köttbransch att starta utrikeshandel, i samband med att Litauen år 2004 blivit fullständiga medlemmar i EU samma år. I och med importverksamheten från Litauen utvidgades företaget och ett lokalkontor öppnades för att säkerställa leveranssäkerheten och kvalitetskontrollen.

Under 2007-2008 ökade Vänern Försäljning AB omsättningen betydligt och en riktad rekrytering av kompetenta personer gjordes för att förbättra förutsättningarna inom inköp och kvalitetskontroll.

År 2010 ökade företaget inköpen från Polen och vi utökade verksamheten med ett lokalkontor i Polen, som idag sköter inköp på polska marknaden åt Vänern Försäljning.

2013 blev företaget även stolta ägare till en egen fabrik i Marieholm, Skåne och flyttade sin kontorsverksamhet till den familjeägda gården i Lundsbrunn, Västra Götaland. Där vi idag har landat i en trygg och stabil position på marknaden med stor utvecklings potential.

 
Företaget bygger kring konceptet Vänern-familjen där vi hoppas ni som kunder, medarbetare och leverantörer känner er välkomna.  

  

----------------------------------------------------------------------------