Ärtor och morötter Ärtor och morötter Ärtor och morötter Ärtor och morötter Ärtor och morötter Ärtor och morötter
Morötter & gröna bönor 4x2,5 kg bag    Carrot dices & geen beans  4x2,5 kg bag 10 kg kartong
Morötter & gröna bönor 12x450 gr bag Carrot dices & geen beans 12x450 gr bag 5,4 kg katong

 

Sommarmix,baby morötter, blomkål, gröna bönor 4x2,5 kg bag

 

Summer mix (baby carrot, cauliflower, green bean) 4x2,5 kg bag

 

10 kg kartong